Shrnutí Modulu 1 v češtině – představení EUPATI školení v ČR

V letošním roce budou mít čeští pacienti možnost seznámit se postupně s celým školením EUPATI, ukotvit evropské vědomosti v českém prostředí a postupně si doplňovat překlady důležitých pojmů z EUPATI Toolboxu do českého jazyka.

Česká platforma EUPATI (EUPATI Czech National Platform) navázala spolupráci s Akademií pacientských organizací (APO) v rámci které bude postupně představovat obsah základního EUPATI Trainingu.

Začíná se v polovině dubna, kdy bude představen EUPATI modul „Objev léků a plánování vývoje léčiv”.

Jedná se o představení prvního ze šesti modulů EUPATI, které na sebe sice časově a logicky navazují, ale zároveň každý modul existuje samostatně jako celek. Pacienti se tedy mohou účastnit celé série školení EUPATI, ale současně si vybrat pouze některé moduly podle svého zájmu. Pro absolvování jednotlivých modulů není nutná příprava ani specifické znalosti, v tomto prvním roce jde o základní shrnutí poznatků podle daných témat.

Každý modul má v ČR svého odborného garanta, odborníka na danou problematiku, který jeho obsah (buď sám nebo s dalšími přednášejícími) shrne, představí pacientům v češtině a zároveň informace implementuje do českého prostředí. Ke každému modulu vznikne navíc malý slovníček pojmů podle EUPATI Toolboxu (https://toolbox.eupati.eu/), který usnadní orientaci v anglické verzi školení. Garantem prvního modulu je PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. z CZECRIN Academy a zástupkyně CZECH EUPATI NATIONAL PLATFORM za akademickou sféru.

Termín a místo konání prvního školení: 14. dubna od 9.30 – 14.30 hodin v AIFP.

 

Představení dalších modulů bude následovat vždy po měsíci, termín bude oznámen v předstihu.