Objev léků a plánování vývoje léčiv

Přednášku shrnující první z modulů EUPATI Objev léků a plánování vývoje léčiv si čeští pacienti vyslechli 14. dubna 2023 v rámci vzdělávání Akademie pacientských organizací a CZECRIN Academy

Garantem modulu byla PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. a celý EUPATI program v ČR slavnostně zahájili zástupci ze všech tří oblastí v čele s ředitelem AIFP Davidem Kolářem, které tvoří Českou národní platformu EUPATI (EUPATI Czech National Platform).

Účast byla možná pouze osobně, ale i tak přišlo mnoho zájemců, kteří si domů odnesli malý slovníček pojmů k danému modulu. Prezentace je pro účastníky školení dostupná v elektronické podobě v APO.