Klinické hodnocení: modul 4

Představení modulu 4 – Klinické hodnocení se v rámci Akademie pacientských organizací opět ujala PharmDr. Lenka Součková z CZECRIN Academy jako garantka pro tento modul. Další přednášky se ujala MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Školení za účasti mnoha zástupců pacientských organizací v ČR proběhlo 13. 9. 2023, fotky naleznete na sociálních sítích APO.