About us

EUPATI Česká republika (Czech EUPATI National Platform) neboli česká platforma EUPATI byla založena v létě 2022.

Vzdělávání EUPATI stojí na třech pilířích, jejichž synergií poskytuje to nejefektivnější vzdělávání pro pacienty v celé Evropě.

Třemi pilíři je míněno zapojení:

pacientů
akademické sféry
farmaceutického průmyslu
Základní EUPATI Training se věnuje cestě léčivých přípravků od jejich historie a vývoje, klinických studií až po jejich uvedení na trh. Objasňuje schvalovací proces, roli regulačních orgánů i HTA (Health Technology Assessment) – systematickému hodnocení zdravotnických technologií.

V České republice jsou tyto jednotlivé pilíře zastoupeny těmi osobami:

Mgr. Petra Adámková, ONKO Unie, EUPATI Alumni
Mgr. Lenka Součková, CZECRIN, MUNI
Mgr. Lenka Břeská, AIFP, Pfizer